Je hoeft niet te gaan liggen voor je gevallen bent, stelt Kete Kervenzee. “Spreek mensen vooral aan op hun functioneren, waar hun veerkracht ligt en geef ze daarover hun eigen regie. Je ziet dat we allemaal ouder worden, maar de groei binnen de bevolking wordt smaller waardoor we ook een arbeidsmarkt probleem krijgen en in dat verlengde een zorgleveringsprobleem. Als je niet uitkijkt moet de ene helft van Nederland, de andere helft van Nederland zorg gaan verlenen. De mens is meer dan zijn fysieke gezondheid. Er is ook sprake van veerkracht en mentale kracht.”

Kete Kervezee is voorzitter van de Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen. Deze commissie gaat over de vraag hoe we de zorgberoepen moet opleiden voor de toekomst. Volgens Kervezee moet de gezondheidszorg pluriformer, meer op maat en meer oog krijgen voor de mens achter de ziekte.

Zij begon haar loopbaan als docent in het hoger onderwijs en zou verscheidene functies in het onderwijsveld uitoefenen. Na een aantal hoge managementfuncties – van 2001 tot 2007 was ze inspecteur-generaal van het Onderwijs – werd Kervezee in maart 2008 benoemd tot voorzitter van de toen kersverse PO-Raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs in Nederland. Naast haar vele functies in het onderwijs is Kervezee toezichthouder geweest bij diverse organisaties, waaronder ggz-instelling Altrecht.