“Het succes van de oplossing maakt dat je een nieuw probleem creëert”. “Het gezondheidsstelsel moet anders! We nemen ziekte als vertrekpunt, maar er zijn andere vormen van zorg mogelijk. We geven nu een oud antwoord op een nieuwe situatie”.

Thomas Plochg is onderzoeker en directeur van de NPHF Federatie voor Gezondheid. Daarnaast is hij als universitair docent verbonden aan de afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC/ Universiteit van Amsterdam. In zijn hoedanigheid als directeur geeft hij mede vorm aan de transitie van nazorg naar voorzorg; de vernieuwing van de Nederlandse gezondheidszorg die de NPHF voorstaat. Zijn onderzoekswerk spitst zich toe op zorgprofessionals in de 21ste eeuw. Vertrekpunt vormt de gedachte dat de opkomst van multimorbiditeit en nieuwe technologieën in de huidige context van economische, ecologische en sociale crises vragen om een andere inzet van de menskracht in de gezondheidszorg om een toekomstbestendiger zorgsysteem te verkrijgen.

Drs. Harry Starren is schrijver en voormalig docent. Hij studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht en politicologie/bestuurskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Starren was gedurende 15 jaar Algemeen directeur van VNO-NCW opleidingscentrum De Baak, marktleider in management- en Leiderschapstrainingen. Sinds zijn vertrek is Starren onder andere voorzitter van de federatie van de Nederlandse creatieve industrie, bestuurslid van De Groene Zaak, lid Raad van Advies New Venture, lid Raad van Toezicht Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam, lid Raad van Advies Eprom Organisatie Adviseurs en heeft zitting in verschillende vakjury’s.

“Het gezondheidsstelsel moet anders! We nemen ziekte als vertrekpunt. Er zijn andere vormen van zorg mogelijk. Als je over de eeuwen heen kijkt zijn er 4 fasen in ziektepatronen; In de middeleeuwen hongersnoden, pestepidemieën, in de 19e eeuw gaan door de nieuw ontwikkelde infrastructuren zoals schoon water en riolering, de infectieziekten naar beneden, dan ontwikkelt er zich de acute enkelvoudige problemen, zoals hartinfarct of diabetisch. Wat er nu in de plaats komt zijn de chronische ziekten. De meest voorkomende ziekte is op dit moment multimorbiditeit. Je hebt dan meerdere ziektebeelden tegelijk. 1.900.000 mensen in Nederland hebben op dit moment complexe ziekten.

Het probleem is volgens Plochg dat ons huidige zorgsysteem zodanig verkaveld is dat het daarmee onvoldoende een antwoord bied op de groeiende complexe ziektebeelden. We geven op dit moment een oud antwoord op een nieuwe situatie.