Sarah Durston en Thomas Plochg

20 november 2019

 

Wetenschappelijke kennis heeft altijd een tijdelijk karakter. Als theorieën en opvattingen over de werkelijkheid niet meer passen, moet een revolutie plaatsvinden en een nieuw paradigma worden omarmd. Momenteel bestaat er een enorm ‘verklaringsgat’: Empirische data over gezondheid en ziekte passen niet meer bij de gehanteerde theorieën. Het wetenschapsbedrijf moet lef en leiderschap tonen om dit gat te dichten. De quantum mechanica en complexity science bieden daarvoor aanknopingspunten. Dat is broodnodig want de maatschappelijke legitimiteit van de wetenschap staat op het spel.

000

Sarah Durston is biopsycholoog, hoogleraar ontwikkelingsstoornissen van de hersenen en staat aan het hoofd van het Neuroimaging-lab van de Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het UMC Utrecht. Daarnaast is zij lid van de Jonge Academie.

Thomas Plochg is directeur van de Federatie voor Gezondheid. Daarnaast ondernemer en wetenschapper.

 

Dit tweegesprek als onderdeel van het project, ‘de Oerkracht van Gezondheid’ is tot stand gekomen in een samenwerking met de Federatie van Gezondheid, Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen, zorgverzekeraar ONVZ, en Café Weltschmerz.

Het centrale thema in deze 16-delige serie is hoe de Nederlandse samenleving haar focus kan verleggen naar gezondheid in plaats van ziekte.