Thomas Plochg en Lea Bouwmeester

5 november 2019

De toekomstbestendigheid van de gezondheidszorg staat onder druk. Politiek en samenleving zijn momenteel naarstig op zoek naar oplossingen. Steeds meer mensen zien in dat het bevorderen van de gezondheid noodzakelijk is. Het is alleen makkelijker gezegd dan gedaan. Het communicatieproject de ‘Oerkracht van Gezondheid’ beoogt inspiratie te geven. Niets meer, niets minder. Experts zijn met elkaar de studio van Café Weltschmerz ingegaan, en bevragen elkaar over wat nodig is.

 

Thomas Plochg is directeur van de Federatie voor Gezondheid. Daarnaast ondernemer en wetenschapper.

Lea Bouwmeester is verbinder, voorzitter, innovator, adviseur, kwartiermaker, en bouwer van netwerken in (e) Health, Digitalisering & Inclusie.

000

Dit tweegesprek als onderdeel van het project, ‘de Oerkracht van Gezondheid’ is tot stand gekomen in een samenwerking met de Federatie van Gezondheid, Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen, zorgverzekeraar ONVZ, en Studio Weltschmerz.

Het centrale thema in deze 16-delige serie is hoe de Nederlandse samenleving haar focus kan verleggen naar gezondheid in plaats van ziekte.