Hugo Backx en Dick Veerman

7 november 2019

 

De roep naar preventie groeit in de samenleving. Er is steeds  meer aandacht voor de eigen gezondheid. En er zijn grenzen aan wat de zorg aan hulp kan bieden. Het preventieakkoord is gesloten om samen met alle partijen ten aanzien van voorzorg een nieuwe stap te zetten die toekomstgericht en minder vrijblijvend is.

 

Hugo Backx is directeur van GGD GHOR Nederland, de landelijke Vereniging voor Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland.

Dick Veerman is oprichter, moderator en hoofdredacteur van Foodlog. Dit is een onafhankelijk discussieplatform die nieuws over voedsel, gezondheid en eten.

000

Dit tweegesprek als onderdeel van het project, ‘de Oerkracht van Gezondheid’ is tot stand gekomen in een samenwerking met de Federatie van Gezondheid, Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen, zorgverzekeraar ONVZ, en Café Weltschmerz. En is opgenomen tijdens het Nederlands Congres Volksgezondheid 2018.

Het centrale thema in deze 16-delige serie is hoe de Nederlandse samenleving haar focus kan verleggen naar gezondheid in plaats van ziekte.