De Oerkracht van Gezondheid2019-11-05T17:56:06+01:00

De Oerkracht van Gezondheid

‘De Oerkracht van Gezondheid’, of hoe we ‘gezondheid’ tot een levenshouding kunnen maken.

Meer aandacht voor een gezonde leefstijl om gezond te zijn en ook te blijven in plaats van zorg om beter te worden. In de samenleving dringt het besef steeds meer door dat de maatschappij kan worden ontzorgd en versterkt als mensen hun zelfhelende vermogen en zelfredzaamheid weer (leren) aanspreken. Maar hoe kan de Nederlandse samenleving haar focus verleggen naar gezondheid in plaats van ziekte? Het is tijd om de complexe maar broodnodige kanteling die onder de oppervlakte reeds gaande is in het volle daglicht te zetten. Dat vraagt om een goed gesprek én actie.

In een serie tweegesprekken vertellen ‘veranderaars’ hoe  gezondheid het leitmotiv is in hun dagelijks werk. De dialogen schetsen een concreet beeld van de aanpak die deze mensen aan het uitrollen zijn. We voeren een gesprek over oplossingen want we willen voorbij de probleemdiagnose. De gesprekken moedigen aan  tot vernieuwen en tot daadwerkelijk handelen (aan de slag gaan ondanks systemische tegenwerking).

Deze serie tweegesprekken zijn een initiatief van de Federatie voor Gezondheid, zorgverzekeraar ONVZ, Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen, en Studio Weltschmerz.

————————————————————————————————————————————–

26november, 2019

Iedere tijd heeft zijn eigen gezondheidsbegrip: Thomas Plochg en René ten Bos

26 november 2019|0 Reacties

René ten Bos en Thomas Plochg 26 november 2019   Filosofisch gezien zijn er meerdere perspectieven om naar gezondheid te kijken. In de huidige tijd benadrukken we de complexiteit van aandoeningen. Als je complex denkt, probeer je niet alles te herleiden tot één oorzaak. Dan begrijp je dat bepaalde gezondheidsproblemen [...]

25november, 2019

De nieuwe economische rol van de zorgverzekeraar: Lea Bouwmeester en Jean Paul van Haarlem

25 november 2019|0 Reacties

Jean-Paul van Haarlem en Lea Bouwmeester 25 november 2019   Wat wordt de veranderde rol van het zorgverzekeringsbedrijf op de ‘voorzorg- of gezondheidsmarkt’. Welke wettelijke hindernissen moeten daarvoor geslecht worden en wat zijn daarbij de politieke voorwaarden? Deze vragen probeert Lea Bouwmeester in het gesprek met Jean Paul van Haarlem [...]

21november, 2019

Surfen op de golf van ‘gezondheid’: Aart Jan van Triest en Thomas Plochg

21 november 2019|0 Reacties

Aart Jan van Triest en Thomas Plochg 21 november 2019   “We leven in een samenleving die maatschappelijke vooruitgang definieert als niet doodgaan.” De vraag is of die maatschappelijke opvatting niet aan het schuiven is. De vraag stellen is hem beantwoorden. Gezondheid wordt een hype waar marketeers en het bedrijfsleven [...]

20november, 2019

De wetenschap moet over haar eigen schaduw heen stappen: Thomas Plochg en Sarah Durston

20 november 2019|1 Comment

Sarah Durston en Thomas Plochg 20 november 2019   Wetenschappelijke kennis heeft altijd een tijdelijk karakter. Als theorieën en opvattingen over de werkelijkheid niet meer passen, moet een revolutie plaatsvinden en een nieuw paradigma worden omarmd. Momenteel bestaat er een enorm ‘verklaringsgat’: Empirische data over gezondheid en ziekte passen niet [...]

19november, 2019

De zorgcoöperatie als werkend voorbeeld in Kloosterburen; Harry Starren en Anne Hilderink

19 november 2019|0 Reacties

Anne Hilderink en Harry Starren 19 november 2019   In het dorp Kloosterburen is veel bereikt, maar de toekomst is onbestemd. Terwijl de middenstand, de zorg- en hulpdiensten wegtrokken uit de regio,  kwam er een burgerinitiatief op gang dat succesvol bleek. Inmiddels staat deze coöperatieve buurtzorg landelijk als pragmatisch werkend [...]

14november, 2019

Het rendement van geluk en hoop, is gezondheid; Harry Starren en Leo Bormans

14 november 2019|0 Reacties

Leo Bormans en Harry Starren 14 november 2019   Uit Anna Karenina (Tolstoi): “Alle gelukkige gezinnen zijn aan elkaar gelijk, maar alle ongelukkige gezinnen verschillen van elkaar.” De psychologie heeft zich vergist door uitsluitend te onderzoeken wat mensen ongelukkig maakt. Sinds een aantal jaren zijn er nu wetenschappers die zich richten [...]

8november, 2019

Gezondheidsverschillen en hoe pak je dat maatschappelijk aan?: Karen van Ruiten en Maria van den Muijsenbergh

8 november 2019|0 Reacties

Maria van den Muijsenbergh en Karen van Ruiten 8 november 2019   Een nieuwe definitie van ‘persoonsgerichte zorg’ is dat de patiënt als mens centraal staat en niet zijn aandoening. Je houdt rekening met achterliggende factoren en omstandigheden die  die van invloed zijn op iemands gezondheid. Schulden, armoede, slechte leef- [...]

5november, 2019

Introductie van de ‘Oerkracht van Gezondheid’: Thomas Plochg en Lea Bouwmeester

5 november 2019|0 Reacties

Thomas Plochg en Lea Bouwmeester 5 november 2019 De toekomstbestendigheid van de gezondheidszorg staat onder druk. Politiek en samenleving zijn momenteel naarstig op zoek naar oplossingen. Steeds meer mensen zien in dat het bevorderen van de gezondheid noodzakelijk is. Het is alleen makkelijker gezegd dan gedaan. Het communicatieproject de ‘Oerkracht [...]