Studio Weltschmerz

Studio Weltschmerz

Alles in de samenleving is systemisch met elkaar verbonden. Kennis over complexe verbanden is bepalend voor de kwaliteit van de oplossingen. Open communicatie, kennisdeling en samenwerking zijn de krachtige middelen die tot verandering kunnen leiden.
Studio Weltschmerz is een video denktank voor maatschappelijke innovatie. De gesprekken op deze website zijn in onderlinge samenhang, binnen strikt redactionele kaders gerealiseerd.
Samen met maatschappelijke organisaties praten: wetenschappers, politici, beleidsmakers, bestuurders en andere ‘kenniswerkers’ over oplossingen binnen hun eigen vakgebied en kennisdomein. Studio Weltschmerz is initiërend en faciliteert daarbij.

Opname bijwonen?

Reserveer uw tickets

Thema:

Logo Studio Weltschmerz

[[Hier volgt nog een korte omschrijving van “Zorg naar Gezondheid”.]]

Bekijk hier…

Hoe kan de Nederlandse samenleving haar focus verleggen naar gezondheid in plaats van ziekte? Het is tijd om de complexe maar broodnodige kanteling die onder de oppervlakte reeds gaande is in het volle daglicht te zetten. Dat vraagt om een goed gesprek én actie.

Bekijk hier…
Logo Studio Weltschmerz